מיצב כריות בטון | כיכר ספרא ירושלים | Touch Me

המיצב הינו מפרויקט – "מראה מקום" כחלק מפיתוח מרכז העיר בשנת 2012, במטרה להחיות ולהפיח בהן פעילות.

ביוזמת עיריית ירושלים בשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים וחברת "עדן" – החברה לפיתוח מרכז העיר ירושלים.

גלריית תמונות 

 תהליכי עבודה 

תקריבים ומרקמים 

סרטון